mavridou.com

Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 13.03.2021

 

Εισαγωγή

H εταιρεία ΜΑΥΡΙΔΟΥ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/πελατών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (2016/679/ΕΕ – ΓΚΠΔ) κάθε πληροφορία με την οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Τέτοια δεδομένα αποτελούν ενδεικτικά το όνομα, το επώνυμο, η ηλικία, η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων κ.α. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την ελληνική νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στο ιστότοπό μας. Διευκρινίζεται πως η εταιρεία μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Προς τούτο κρίνεται αναγκαία η ανάγνωση, κατανόηση και αποδοχή εκ μέρους σας  της εν λόγω πολιτικής πριν την οποιαδήποτε γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Είναι δε σημαντικό για εμάς να επικαιροποιούμε και να ελέγχουμε την ακρίβεια των δεδομένων, πράγμα το οποίο θέτει την υποχρέωση για τους επισκέπτες/πελάτες να μας ενημερώνουν για την οποιαδήποτε αλλαγή αυτών. Με την πλοήγηση και χρήση του παρόντος ιστότοπου, οι επισκέπτες/πελάτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας.

 

Ποιοι είμαστε;

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος είναι η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΥΡΙΔΟΥ», με έδρα το Ναύπλιο. Τα καταστήματά μας βρίσκονται στην οδό Αιγίου 87 στο Ναύπλιο (Τ.Κ. 21100) και στην οδό Καποδιστρίου 29 στο Άργος (Τ.Κ. 21200). Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες και ασυμβατότητες της πολιτικής αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τα καταστήματά μας (βλ. Όρους Χρήσης, «Επικοινωνία»).

 

Ποια δεδομένα που σας αφορούν συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες, παρά μόνον αν εσείς επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την αγορά προϊόντων, να εγγραφείτε στην υπηρεσία ενημερωτικών – προωθητικών μηνυμάτων, να δημιουργήσετε ενδεχομένως λογαριασμό και να αγοράσετε προϊόντα μας.

Eπεξεργαζόμαστε μόνο τα αναγκαία εκείνα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών των συναλλαγών μας, δηλαδή:

 • Δεδομένα ταυτότητας: όνομα, επώνυμο, χώρα, πόλη – περιοχή, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η επιχείρησή μας ενημερώνει του επισκέπτες/πελάτες της ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται παραμένουν άκρως εμπιστευτικά και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίον χορηγήθηκαν.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Βλ. αναλυτικά την πολιτική Cookies.

 

Υπηρεσία Newsletter & Social media

Για τον σκοπό της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters) απαιτείται η εγγραφή του επισκέπτη/πελάτη στην υπηρεσία της ιστοσελίδας μας με την καταχώριση της οικείας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι η απεγγραφή από την ανωτέρω υπηρεσία είναι οποτεδήποτε δυνατή και μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο για τον επισκέπτη/πελάτη τρόπο (ταχυδρομική επιστολή, e-mail, τηλεφωνική ειδοποίηση, επιλογή “unsubscribe” κ.α.).

H εταιρεία μας διαθέτει επίσης σελίδες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως ιδίως το FACEBOOK και το INSTAGRAM. Στις σελίδες αυτές υπάρχει η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων προς την εταιρεία μας με σκοπό την ενημέρωση του πελάτη αλλά ακόμη και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά προϊόντων. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της εκάστοτε σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, όπως λ.χ. το όνομα, το επώνυμο και τον τηλεφωνικό αριθμό του πελάτη, αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά τους σκοπούς της επικοινωνίας και της βέλτιστης διεκπεραίωσης των συναλλαγών.

 

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατόπιν συγκατάθεσής σας και για σκοπούς όπως η πραγματοποίηση κρατήσεων, η σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας, η προώθηση των προϊόντων μας και η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις (π.χ. φορολογική νομοθεσία). Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επιτελείται πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών και των κανόνων επεξεργασίας του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σας δηλώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προκειμένου να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας.

 

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς με γνώμονα τις εξής νομικές βάσεις:

Kατάρτιση σύμβασης και επικοινωνίας για τις ανάγκες διεκπεραίωσης τρέχουσας ή επικείμενης συναλλαγής Άρθρο 6 παράγραφος 1 (β) του ΓΚΠΔ
(«Εκτέλεση σύμβασης»).
Hλεκτρονική επικοινωνία για εμπορική –διαφημιστική προώθηση προϊόντων Άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του ΓΚΠΔ («Συγκατάθεση»). Βλ. επίσης άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3471/2006.
Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις (π.χ. φορολογική νομοθεσία) Άρθρο 6 παράγραφος 1 (γ) του ΓΚΠΔ

(«συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση»).

 

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλογή δεδομένων: Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς ως εξής:

 • Μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
 • Μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook& Instagram κ.α.), στις περιπτώσεις της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά προϊόντων ή/και της απλής επικοινωνίας με τα καταστήματά μας.
 • Μέσω της εγγραφής σας στην υπηρεσία“Newsletter”ή την συμμετοχή σας σε τυχόν διαγωνισμούς της εταιρείας μας,
 • Μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την παρούσα πολιτική, τους όρους χρήσης του ιστότοπου, το νόμο ή την εν γένει εκδήλωση τυχόν παραπόνων.

Ασφάλεια δεδομένων: Η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ασφάλειας προκειμένου οι προσωπικές πληροφορίες σας να προστατεύονται από φθορά, καταστροφή ή κοινολόγηση σε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή σας και να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους αποθηκεύονται τα δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον με περιορισμένη φυσική πρόσβαση. Χρησιμοποιούμε ασφαλή τείχη προστασίας και άλλα τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της ηλεκτρονικής πρόσβασης. Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαβιβαστούν σε τρίτο (π.χ. λογιστήριο), απαιτούμε να θεσπίσει παρόμοια μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Διευκρινίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστότοπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας και ιδίως της εύρυθμης λειτουργία των συναλλαγών μας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο γα τους παραπάνω σκοπούς. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν οι υπάλληλοί μας και σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμβεβλημένοι εκτελούντες την επεξεργασία συνεργάτες μας (λ.χ. συνεργαζόμενη τράπεζα που υποστηρίζει τις υπηρεσίες paycenter για εισπράξεις ηλεκτρονικού καταστήματος, εξωτερικό λογιστήριο κ.α.), οι οποίοι όμως έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκείς μηχανισμούς ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Διαβίβαση δεδομένων: Η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τους τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία εξωτερικούς μας συνεργάτες (π.χ. λογιστήριο) στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με τη φορολογική νομοθεσία κ.α. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ε.Ε.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων: Σε περίπτωση που συνήψατε σύμβαση με την εταιρεία μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, δηλαδή μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος των προϊόντων, η εταιρεία μας δύναται κατ’αρχήν να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα τουλάχιστον για δύο έτη, εκτός εάν τυχόν η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση νομικών αξιώσεων της εταιρείας μας ή τη συμμόρφωση με φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις. Εάν μέχρι τη λήξη των δύο ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την εταιρεία μας ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Εάν δεν έχετε συνάψει σύμβαση πώλησης με την εταιρεία μας, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις κράτησης ενός προϊόντος και εν συνεχεία ματαίωσης αυτής, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται την ίδια στιγμή. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από τον νόμο, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή με τους ίδιους ως άνω χρονικούς περιορισμούς.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Να γνωρίζετε εάν και κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία, και ειδικότερα τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους αποδέκτες των δεδομένων σας εντός και εκτός Ε.Ε., το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα περιορισμού: Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. Σημειώνεται πάντως πως η εταιρεία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομίμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης:Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), εκτός εάν αποδείξουμε ότι υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας ή η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την άσκηση των νομικών μας αξιώσεων.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομίμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την εταιρεία μας σε οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Επισημαίνεται πως το δικαίωμα στη φορητότητα δεν συνεπάγεται και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα καταγγελίας: Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στον «υπεύθυνο επεξεργασίας». Η εταιρεία σεβόμενη απολύτως τα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρεία μας, σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσει για την τυχόν παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματα των επισκεπτών/πελατών είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, έχουμε το δικαίωμα είτε να επιβάλουμε στον επισκέπτη/πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά/στα αιτήματά του.

 

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Τροποποιούμε τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες του.

Θα ενημερώσουμε επίσης την “Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης” στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

 

Cookies

Όπως πολλές πλατφόρμες, χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη σας. Για περισσότερες πληροφορίες ή για την απεγκατάσταση των Cookies, ανατρέξτε αναλυτικά στην Πολιτική Cookies.

 

Η γνώμη σας έχει σημασία για εμάς!

Εάν θέλετε να μας δώσετε σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, στείλτε μας email στο mavridou79@gmail.com

 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ OTI KAMIA ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ KAMIA ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 100% ΑΣΦΑΛΗΣ.